ROČNÍK 2017

Soutěže studentské audiovizuální tvorby druhého ročníku START FILMu se účastnilo celkem 105 snímků. Do oficiálního soutěžního výběru v roce 2017 postoupilo 43 titulů, které pocházely z 19 středních a vysokých škol z Česka i Slovenska.

Vítěze vybrala porota složená z lektorů festivalových workshopů START FILMu, jež fungovala ve složení reklamní dramaturg Martin Bezouška, režisér Andy Fehu, scenárista a dramaturg Jan Gogola mladší a režisér Jiří Svoboda. Porotci se ve všech kategoriích rozhodli udělit hlavní ceny a také čestná uznání. Novinkou druhého ročníku soutěže byla Zvláštní cena poroty, o které se rozhodovalo napříč všemi soutěžními kategoriemi. Speciální cenu udělila také Česká televize a Kinematograf bratří Čadíků.

.

Kategorie středoškolská ANIMACE

 • proc nam piji krevHLAVNÍ CENU získal Petr Mischinger za film Proč nám pijí krev. Verdikt poroty: Autor s překvapivou profesionalitou autorsky zvládl pointovaný pohádkový příběh. Stejně výrazná, originální a kompatibilní s poetikou příběhu je i výtvarná stránka filmu a namluvený komentář. Zdá se, jako by dílko vytvořil zkušený autor.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získala Natálie Štěpáníková za film Bialka. Verdikt poroty: Autorka velice zručně a přitom mile a poeticky pracuje s jednoduchou anekdotou – jakousi ilustrací lidové pranostiky. Filmeček má v sobě kouzlo upřímné a zdařilé studentské práce.

Kategorie středoškolský DOKUMENT

 • polyporusHLAVNÍ CENU získala Anna Petruželová za film Polyporus. Verdikt poroty: Člověk jako houba, zevloun jako myslitel, igelitové tašky nacpané imaginací, ulice jako jeviště performance, portrét jako esej, film jako metamorfóza neboli jako možnost vnímat svět jinak: zakousnout se pohledem.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získaly Klára Nováková a Kateřina Hroníková za film Deset kafí, to už je moc. Verdikt poroty: Úvaha o samotě jako kinetická grafika myšlení. Vidíme nejen hlavy aktérů, ale i dovnitř jejich hlav díky tomu, že film se stává mapou viditelného i mentálního. Chvění filmu jako jedna vibrující synapse a obrazy výpovědí jako důkaz, že když vnímáme, tak už nejsme sami, protože se k něčemu vztahujeme.

Kategorie středoškolský HRANÝ FILM

 • bublinaHLAVNÍ CENU získal Maxmilián Nový za film Bublina. Verdikt poroty: Hezky nastíněné prostředí. Polarita názorů, kdy ani jedna strana není protěžována. Současné téma očima mladých, které je hezky prezentováno skrze hlavní protagonisty.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získal Vojtěch Mrkus za film Stín šelmy. Verdikt poroty: Za herecké výkony především dvou hlavních mužských protagonistů a také za dobrý námět.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získal David Pirochta za film Mezi barvou a plátnem. Verdikt poroty: Za odvahu zhostit se komplikované předlohy. Film má mnoho silných okamžiků a dobrou dramaturgii, která drží příběh pohromadě.

Kategorie vysokoškolský HRANÝ FILM

 • do hrobuHLAVNÍ CENU získal David Bumbálek za film Do hrobu. Verdikt poroty: Za výtečnou obrazovou stylizaci, přesné vyprávění v rámci daného žánru a skvělou hudbu. Film zaujme od začátku do konce.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získal Ivan Rokošný za film Zvuk náš každodenný. Verdikt poroty: Originální nápad, výborně realizovaný s přesnými střihovými vazbami. Režisér ze stylu ani jednou nevybočí a pointa s portrétem muže, jehož život film shrnuje, je poutavá.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získala Amálie Kovářová za film Nosorožci. Verdikt poroty: Profesionálně natočený film s dobrými hereckými výkony (zejména hlavní hrdinky).

Speciální ceny

 • dopis tobe a mneCENU ČESKÉ TELEVIZE získala Martina Pavlíková za film Dopis tobě a mně. Verdikt poroty: Japonská doku-selfie momentka má energii, vtip a formu blízkou internetovému videu. Autorka otevřeně portrétuje sama sebe při bizarním japonském flirt tahu, a odkrývá tak situace, které víc než o Japonsku vypovídají o ní a o její generaci.
 • CENU KINEMATOGRAFU BRATŘÍ ČADÍKŮ získal Petr Mischinger za film Proč nám pijí krev. Verdikt poroty: Za povedenou a vtipnou animaci, která zaujme a pobaví diváky napříč generacemi.