ROČNÍK 2018

V soutěži studentských filmů třetího ročníku START FILMu se ve čtyřech kategoriích sešlo celkem 39 snímků vybraných přibližně ze stovky titulů, které pocházely z 18 středních a 9 vysokých českých a slovenských škol. Vítěze zvolila porota v následujícím složení: producent Ondřej Beránek, programová ředitelka Juniorfestu Barbora Kyas, storyboardista Kurt van der Basch, režisér Václav Kadrnka a dokumentaristka Apolena Rychlíková.

Ceny udělené ve všech čtyřech soutěžních kategoriích byly slavnostně vyhlášeny 9. srpna 2018 v Bystřici nad Pernštejnem. Udělena byla také Zvláštní cena festivalu, o které se rozhodovalo napříč všemi kategoriemi, svou vlastní cenu udělila již tradičně také Česká televize, tentokrát za hranou tvorbu. Novinkou třetího ročníku se stala Cena za nejlepší filmovou kolekci.

.

Kategorie středoškolská ANIMACE

 • HLAVNÍ CENU získala Michaela Malíková za film Bubák. Za jemné pohyby postav, myšlenku a srozumitelnost a také za morální poslání, které říká, že strach můžeme překonat něhou a dobrotou.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získal Marek Sosna za film Machina. Za kvalitní vyjádření, uvěřitelné vizuální efekty a také za autorovo velké pracovní nasazení.

.

Kategorie Středoškolský dokument

 • HLAVNÍ CENU získal Richard Wágner za film RUDÁ. Za vykročení ze standardního vypravěčského rámce, vtipnou práci s filmovou řečí, promyšlenou montáž a sympatického hrdinu. Dále za odvahu k netradiční, experimentální poloze, která nabourává zaběhlé představy o tom, co je a co není hranice dokumentárního filmu
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získala Nikol Babušíková za film Prarodiče. Za citlivý, ale upřímný a nepatetický pohled na desítky let trvající manželské soužití a za syrové výjevy odrážející jemné problémy mezigeneračních vztahů. Dále za kombinaci autentických situací a rozhovorů s prarodiči nabízející příjemný mix napětí, laskavosti, upřímnosti a lásky.

.

Kategorie Středoškolský hraný film

 • HLAVNÍ CENU získal Tomáš Droba za film Víťazstvo. Za neuhýbavé zobrazení velkého společenského tématu v niterném režijním pojetí.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získala Marie-Anna Šulcová za film Akvárium. Za dotažený rytmus snímku, obrazovou symetrii a originalitu zvukové dramaturgie.

.

Kategorie Vysokoškolská tvorba

 • HLAVNÍ CENU získala Ida Ralevská za film Tři. Za originální námět, skvělé režijní vedení, herecké výkony a celkově za kvalitní a vyváženou práci na všech úrovních filmového štábu.
 • ČESTNÉ UZNÁNÍ získal Filip Kilián za film Prohibitoria. Za seriózně zpracované vážné téma a stylovou čistotu filmového žánru.

.

Speciální ceny

 • CENU ČESKÉ TELEVIZE získal Filip Kilián za film Prohibitoria. Za skvěle odvedenou filmařskou práci, tíživou atmosféru obrazu dystopické společnosti a za odvahu věnovat se žánru sci-fi, kterého se čeští filmaři stále trochu bojí.
 • CENU ČESKÉ TELEVIZE získali Filip Alex Svoboda a Karolína Brabcová za film Helsinki. Za vydařenou komedii přispívající do okrajového, ale divácky oblíbeného žánru quirky film.
 • CENU ZA NEJLEPŠÍ FILMOVOU KOLEKCI získala Súkromná stredná umelecká škola animovanej tvorby. Za vysokou úroveň animace, která převyšovala téměř všechny soutěžní animované filmy, a také za snahu vyjadřovat se k problémům současnosti. Dále za pečlivé pedagogické vedení a píli a odhodlání studentů se tomuto druhu tvorby věnovat.
 • ZVLÁŠTNÍ CENU FESTIVALU získali Karolína Brabcová a Filip Alex Svoboda za film Helsinki. Těžký žánr komedie je ve filmu podpořen jak samotnou netradiční vyprávěcí linkou, tak zajímavou zápletkou, jež podtrhuje celkové sarkastické vyznění filmu.